Impozitul pe vânzarea unui imobil (apartament, casă, teren) în 2017

Impozitul pe vânzarea unui imobil (apartament, casă, teren) în 2017Începând cu 1 februarie 2017, nu se mai percepe impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal pentru tranzacţiile imobiliare care au o valoare sub 450.000 lei. Cu alte cuvinte, vânzătorul unui imobil nu va mai plăti impozit statului dacă bunul vândut are o valoare mai mică de ~100.000 euro.

Este vorba despre o modificare legislativă introdusă prin OUG nr. 3/2017 care prevede că Alineatul (1) al articolului 111 din Codul Fiscal se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei.”

Impozitul datorat când valoarea tranzacției depășește 450.000 lei

Când tranzacția imobiliară depășește 450.000 lei, impozitul se va calcula la valoarea ce depășește această sumă.

De exemplu, dacă bunul imobil vândut valorează 650.000 lei, venitul impozabil este 200.000 lei. Prin urmare, impozitul datorat de vânzător statului în acest caz se va calcula prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil de 200.000 lei, rezultând un impozit de 6.000 lei.

Valoarea avută în vedere la calculul impozitului este cea declarată de părți în contractul de vânzare-cumpărare. În cazul în care valoarea declarată este inferioară celei minime stabilite prin studiul de piață realizat anual prin intermediul camerelor notarilor publici, cunoscut sub numele de „grilă notarială”, notarul public notifică organelor fiscale respectiva tranzacție, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc aceasta. Notificarea va cuprinde în mod obligatoriu părțile contractante, numărul actului notarial, valoarea înscrisă în actul de transfer și valoarea stabilită în studiul de piață.

Plata impozitului se efectuează la biroul notarial înainte de autentificarea actului. Notarul public are obligația să vireze impozitul în contul statului până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat. Notarul public nu percepe comision statului sau proprietarului pentru aceasă operațiune și nicio parte din suma încasată cu titlu de impozit nu reprezintă venit al biroului notarial.

Cazuri particulare

Când există mai mulţi coproprietari (de exemplu, doi soți care vând un imobil dobândit în timpul căsătoriei), impozitul se calculează la valoarea impozabilă deţinută de fiecare coproprietar, iar dacă nu sunt precizate cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate, se prezumă ca fiecare coproprietar deţine o cotă egală cu a celorlalţi.

Reluând exemplul de mai sus în cazul unui bun deținut de doi coproprietari care se vinde cu 650.000 lei, venitul impozabil va fi, și în acest caz, tot 200.000 lei. Prin urmare, impozitul datorat statului de cei doi coproprietari-vânzători se va calcula prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Astfel, fiecare coproprietar va plăti statului, în exemplul dat, câte un impozit de 3.000 lei.

Este de menţionat că nu trebuie plătite două impozite calculate distinct, atunci când, spre exemplu, o singură persoană vinde un imobil către doi soţi. Impozitul se stabileşte defalcat doar atunci când mai mulţi coproprietari înstrăineaza prin acelaşi act.

Vânzarea între rude (de exemplu, între părinți și copii) nu este exceptată de la plata impozitului când prețul vânzării este mai mare de 450.000 lei. Conform art. 111 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, numai în cazul donației între rude și afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum și între soți, nu se datorează impozit.

Persoanele juridice (de exemplu, dezvoltatorii imobiliari) nu datorau plata impozitului definit de art. 111 din Codul Fiscal nici înainte de modificarea introdusă prin OUG nr. 3/2017. Acest articol reglementează numai impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

Cetățenii străini care vând o proprietate deținută în România sunt impozitați, atunci când este cazul, în același mod ca și cetățenii români.  În cazul cetățenilor străini care nu dețin și cetățenie românească, impozitarea se face prin obținerea unui număr de identificare fiscală (NIF) de la ANAF.

În cazul vânzării prin executare silită, după expirarea termenului de 10 zile inclusiv, în care contribuabilul avea sarcina declarării venitului la organul fiscal competent, pentru transferurile prin alte modalităţi decât procedura notarială sau judecătorească, organul de executare silită sau cumpărătorul, după caz, trebuie să solicite organului fiscal competent stabilirea impozitului şi emiterea deciziei de impunere, conform procedurilor legale, prin depunerea documentaţiei aferente transferului.

Alte informații

  • impozitul pe venitul din tranzacții imobiliare nu trebuie confundat cu impozitul pe clădiri care se plătește anual de către proprietari prin Direcțiile de Taxe și Impozite Locale;
  • în cazurile în care impozitul se percepe (tranzacții cu o valoare mai mare de 450.000 lei), acesta este singurul impozit datorat de proprietar cu ocazia vânzării (nu se plătește CAS 5,5% sau alt impozit);
  • în contractul de vânzare se va menționa prețul real al vânzării. Declararea unui preț fictiv sau derizoriu constituie motiv de anulare a actului conform art. 1665 din Noul Cod Civil.
Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s